gamajávri

Text: O-Töne, Interviews u.ä. - Regie + Schnitt: Zeha Schröder - Lesung: Frank Dukowski, Marcell Kaiser, Zeha Schröder - Ort: Erdgeschichtesaal des Geol.-Paläont. Museums, Pferdegasse 3, Münster - Dauer: 65 Min. - Uraufführung: 28.08.2003
MedienGamajávri